ศึกษาและเข้าใจความเสี่ยง

ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนมืออาชีพส่วนตัวและองค์กรเนื่องจากการซื้อขายในตลาดการเงินของโลกมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการใช้เทคโนโลยีการจัดการเงินขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขานี้ ลูกค้าถือว่ามีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของซอฟต์แวร์การหยุดชะงักในการทำงานของอุปกรณ์ความไม่เสถียรของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ลูกค้ารับความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินอันเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย