• Excellance Alogorithm

  • ด้านระบบอัตโนมัติ
  • ด้านจัดการตนเอง

 

สัญญาณจากตัวชี้วัดที่ถูกออกแบบด้วยกลยุทธ์ซับซ้อน แปลงเป็นคำสั่งเพื่อการจัดการ

  • Data Center

  • ด้านฮาร์ดแวร์
  • ด้านซอฟต์แวร์

โครงข่ายโมเดลที่มีการขยายอย่างไร้ขีดจำกัด การทำงานตลอด 24 ชั่วโมง / 7 วัน

Coding
  • Coding & Secure

  • ด้านตรรกศาสตร์
  • ด้านความปลอดภัย

โปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์หลายปี และเข้าใจในระบบเดียวกัน

ประสิทธิภาพ

การพัฒนากลยุทธ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน เรามีความเชื่ออยู่เสมอว่าความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยการทำในสิ่งที่รัก และเอาใจใส่กับสิ่งนั้น พร้อมด้วยส่วนเสริมจากจินตนาการที่ทำให้เกิดสิ่งใหม่นอกเหนือจากกรอบความคิดเดิม

Algorithm Excellance 45%
Profitability Performance 69%
Risk & Money Management 75%
Software Interface 37%